Đóng
khieu-kien-hanh-chinh-dd

Chili System 16/07/2018 Tin tức hành vi hành chính, khiếu kiện hành chính, khởi kiện hành chính, quyết định hành chính, quyết định kỷ luật

Khiếu kiện hành chính

Khiếu kiện hành chính là khái niệm dùng để chỉ các hành vi khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án và để phân biệt với hoạt động khiếu nại hành chính  tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Thuật ngữ khiếu kiện theo nghĩa rộng được sử dụng để chỉ hai hoạt động, hai sự kiện pháp lý nối tiếp nhau là khiếu nại hành chính tại các cơ quan Nhà nước và khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

khieu-kien-hanh-chinh-1

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. (Theo khoản 1 điều 2 Luật Khiếu Nại 2011)

Khởi kiện vụ án hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính đối với Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật trái pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Giữa khởi kiện vụ án hành chính và khiếu nại hành chính luôn có mối quan hệ mật thiết: Đầu tiên phải kể đến là trong cùng một vụ việc khiếu nại và khiếu kiện hành chính đều có chung đối tượng là quyết định hành chính và hành vi hành chính và có chung người khiếu kiện và người bị kiện; Thứ hai thủ tục khiếu nại là điều kiện bắt buộc của khởi kiện vụ án hành chính – điều kiện tiền tố tụng; Thứ ba, quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết khiếu nại và khiếu kiện hành chính là khác nhau.

khieu-kien-hanh-chinh-2

Hoạt động khiếu kiện hành chính bao hàm trong nó là những dữ liệu về sự vi phạm quyền và lợi ích của các chủ thể được pháp luật bảo vệ, do đó việc khiếu kiện không mang nặng tính phòng ngừa mà mục đích chính của hoạt động này là thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ tích cực quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trong hoạt động khiếu kiện hành chính ngoài ý nghĩa là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, hoạt động giải quyết khiếu kiện còn bao hàm ý nghĩa phê phán đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân người có chức vụ hoặc những người khác về những hành động hoặc không hành động mà theo quan điểm của người khiếu kiện đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0868304386 – Zalo – 0868304386 – Fanpage: Luật hùng vương – Website: luatsuquyen.vn để được tư vấn cụ thể về Khiếu kiện hành chính của bạn.

Tin tức Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay